Vimla mobilabonnemang

Vimla
60 st/mån
Samtal
4GB/mån
Surf
600 st/mån
SMS/MMS
0 mån
Bindning
100 kr
Pris / mån
Vimla
Fria
Samtal
2GB/mån
Surf
Fria
SMS/MMS
0 mån
Bindning
100 kr
Pris / mån
Vimla
Fria
Samtal
4GB/mån
Surf
Fria
SMS/MMS
0 mån
Bindning
150 kr
Pris / mån
Vimla
60 st/mån
Samtal
10GB/mån
Surf
600 st/mån
SMS/MMS
0 mån
Bindning
200 kr
Pris / mån

Vimla

Vimla har funnits sedan 2005, och den ursprungliga tanken var att erbjuda bredband enkelt och billigt. Under 2008 såldes Vimla till TDC och sedan dess har mobilt bredband, mobil och TV tagits till listan över tjänster.

Villkor

På Vimla finns ett antal allmänna villkor som gäller för alla prenumerationer. Du måste dock vara medveten om att det finns både tjänstspecifika termer, vilka är ytterligare villkor, till exempel mobil eller bredband. Dessutom finns det ytterligare villkor som gäller för abonnemangsformuläret du väljer. Om villkoren inte matchar är det alltid ytterligare villkor som gäller, vilka är tjänstspecifika villkor och slutligen de allmänna villkoren.

Följande villkor gäller både företag och privatkunder och finns under fliken Allmänna villkor.

För att kunna prenumerera på Vimla krävs det att du har ett giltigt e-postmeddelande eftersom du får information om prenumerationsvillkor, orderbekräftelser och fakturor genom det. Det betyder att du inte får Vimla fysisk post, om inte detta är nödvändigt. Det är ditt ansvar som kund att se till att du får det mailade meddelandet från Vimla.

Förutom e-post måste du som kund ange en allmän adress och namn. Om abonnemanget till ett enmansföretag krävs krävs CVR-nummer, företagsnamn, adress och företagsformulär. Om ändringar görs på din information måste detta meddelas till Vimla så snart som möjligt.

Vimla registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, IP-adress, nummer du ringer för IP-adress, uppringda nummer, samtalstid och mängd datamängden. Denna information registreras för att säkerställa korrekt konsumtionsuppsamling.

Du har alltid 14 dagar tillbaka från den dag du mottog orderbekräftelsen när du köper en produkt eller ett abonnemang på Vimla. Om din prenumeration används inom återkallningsperioden är du ansvarig för detta såväl som för skapnings- och konsumtionsavgifter.

Om du beställer en prestanda som kräver en fast installation, ställer Vimla upp det här. Vimla kan kräva engångsförmåner. Detta kan krävas vid grävning, plugging krävs för tekniska besök eller liknande. Det är Vimla som bestämmer platsen för kabelanslutningspunkten. Detta för att ta hänsyn till platsen för kraftledningarna. Om det finns en annan plats, kommer Vimla så långt som möjligt att fastställa önskad betalningsplats. Det är ditt ansvar att säkerställa att Vimla har obegränsat tillträde för att etablera fasta installationer, om inte, kan ett belopp debiteras. Dessutom måste du som kund vara närvarande vid etableringen.

Om det är tekniskt möjligt kan en överenskommelse göras om gör-det-själv-installationen. Om du väljer det här är det ditt ansvar att ansluta den skickade utrustningen på rätt sätt, så att tjänsterna fungerar. Som kund är du ansvarig för stöld, brandskador, vattenskador eller förlust av utrustning.

När du är Vimla-kund får du tillgång till elektronisk självbetjäning där du kan se dina räkningar och överblick över de avtal du har med Vimla. Dessutom kan du beställa produkter och ytterligare tjänster.

Betalning kan ske via automatisk kortbetalning mot en avgift, manuellt via självbetjäningssystemet, eller ett PBS-avtal kan skrivas in. Du kan alltid ändra betalningsformen via självbetjäningssystemet eller genom Fullrats kundservice.

Vimla kan avbryta din anslutning till en tjänst om det finns betydande eller plötslig ökning eller förändring av användningen. Dessutom är din anslutning förlorad om du inte betalar i tid, inte betala några påminnelser om du tränar trakasserier fullhastighets anställda eller andra kunder om du använder utrustning som inte är CE-märkt, om du stör det allmänna telenätet om du kopplar alltså fullhastighets inte tillgång till felsökning, om du inte ger korrekt information eller rapportera ändringar om du går i konkurs eller om abonnemanget används för att hantera trafik för andra. Om Vimla avbryter din anslutning, kommer du inte att nekas prenumerationspriset för perioden som stängs för din anslutning. Men om du stöter på ett fel på grund av Vimla gör du det.

När du skapar en mobilabonnemang kommer det vanligtvis att vara en sexmånadersperiod, varefter det är en månad på en månad. Du kan avsluta din prenumeration med omedelbar verkan om du betalar abonnemangsavgiften och eventuellt minimibelopp fram till uppsägningsperioden. Om förändringar i villkor eller priser, får du en uppsägningstid om 14 dagar, oavsett fixering och normal uppsägningstid. Detta gäller emellertid inte för ändringar som inte meddelas tidigare eftersom dessa kommer att vara av en minimal natur eller till din fördel. Om du är enastående hos Vimla, kommer den att återbetalas efter ca. en månad och Vimla kan debitera en återbetalning. Ytterligare tjänster kan avslutas med en månads uppsägningstid. Om Vimla slutar att köra tjänster som du utnyttjar kan Vimla säga upp dem med tre månaders varsel. Om ändringar görs i Vimlas tjänster, kommer du att bli underrättad om det eller kan hitta information om detta på Vimlas hemsida. Engångsavgifter, som tilläggsavgift, kommer endast att meddelas på Fullrats prislistor.

Yrke

När du är företagskund, är det en åtagandeperiod på minst sex månader från leveransen. Sedan kan du avsluta din prenumeration med en månads uppsägningstid eller omedelbart efter betalning av återstoden av intjänandeperioden och minimal spendera under intjänandeperioden. Du kan se den överenskomna bindningsperioden i orderbekräftelsen. Dessutom gäller ovanstående villkor. Genom följande länk kan du hitta de olika alternativen du har som företagsekonomi på Vimla.

Bredband

Med Vimla Broadband kan du välja mellan olika hastigheter. För alla prenumerationer, fast telefoni som du betalar endast för din användning. Du kan välja mellan olika tilläggstjänster, så prenumerationen är skräddarsydd för dina behov.