Vad sägs om teleselskapen om dig?

Skriven av Oscar Karlsson - Mars 17, 2018

Vad sägs om teleselskapen om dig?

- Telefon företag redan vet om dig, men med tillkomsten av smartphones, program, GPS, Internet och betaltjänster på mobila det inte finns några tekniska begränsningar för hur mycket information operatörer, företag och myndigheter har på dig - kan du läsa hur man får insikter i teleoperatörer kunskap om dig.


Bakgrund

En norsk journalist testade sommaren 2013, den norska lagstiftningen personen skydd och frågade Telenor i Norge för att få all den information de hade lagrats om honom. Det resulterade i ett 150 sidors dokument som visade detaljerad information om sin resa.

Mobillo.se satte sig ner för att kontrollera om danska mobilkunder har samma rättigheter. Vi kontaktade Sveriges näringsbyrå datatillsynet konsumentverket och konsumentombudsmannen. Men alla instanser svarade genom att hänvisa till varandra, och det var omedelbart ingen som kunde belysa mobilkundernas rättigheter.

Vi slutade därför att skriva till Datatillsynet centralt och insisterade på att de hittade den rätta personen som kunde svara på frågorna. TelePrisTjek.dk fick äntligen ett svar från datatillsynets advokater.

Datatillsynets svar

Datainspektionen kan ange att det anges i avsnitt 31.1 i personuppgiftslagen. 1 att om en person gör en ansökan om detta måste den registeransvarige meddela om informationen behandlas om honom / henne. Om sådan information behandlas ska det registrerade meddelandet ges på ett lättförståeligt sätt:

1) Vilken information behandlas. 

2) Syftet med behandlingen (varför behandlas data om dig?) . 

3) Kategorin mottagare av informationen (Vem tar emot data om dig) . 

4) Tillgänglig information om var denna information härstammar (t.ex. Mobila prenumerationer, APP, Webbplatser, etc.) .

Se även avsnitt 31.1 i personuppgiftslagen. 2 att den registeransvarige måste svara på förfrågningar som nämns i punkt 1 så snart som möjligt. 1. Om begäran inte besvaras inom 4 veckor efter mottagandet ska den registeransvarige informera den berörda personen om orsaken till detta och det datum då beslutet förväntas vara tillgängligt.

32 § personuppgiftslagen, se avsnitt 30, innehåller ett antal undantag från rätten till tillträde enligt 31 § 1. 

I den utsträckning som teleselskap behandlar behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen omfattas de registrerade som regel rätten att få tillgång till denna information, se 31 § 1 i personuppgiftslagen. först

Datatillsynets svar i klart tal


TelePrisTjek.dk förstår svaret från datatillsynet enligt följande:

De danska mobilkunderna har som regel rätt till insikt. Rätten till insikt kan endast vägras om telekommunikationsföretaget kan hänvisa till gällande lag som begränsar medborgarens rätt.

Telekommunikationsföretaget måste ge den mobila kunden full insikt. Teleföretaget är skyldigt att avslöja allt telekommunikationsföretagets uppgifter om den enskilda mobiltelefonen. Informationen måste lämnas gratis och senast fyra veckor efter det att mobilkunden har begärt inblick.

Hur man får insikt

Telekommunikationsbolagen kan om de vill registrera sig. Hur man flyttar till och från jobbet, där butiker och kaféer du handlar och dricker kaffe. Var bor du på natten, vilka webbplatser och webbutiker du besöker, vilka banderoller / annonser du svarar på, texter som du skickar / postar i sociala medier och SMS och mycket mer.

Om du vill ha inblick i vilka personuppgifter din telekommunikationsföretag har om dig, kan du önska att använda våra textförslag. Inskickningskrav kan skickas till ditt telekommunikationsföretag per. post. Skär vid behov. Följande text ut och klistra in den i ditt eget brev. 

>>>

Kära Telecommunications Company,

I enlighet med 31 § 1 i personuppgiftslagen. 1, jag vill ha insikt i all data som rör min person. Jag vill få fullständig inblick i personuppgifter som lagras, bearbetas och eventuellt. vidarebefordrade mig

a) Vilka uppgifter är och registreras om mig? 

b) Vilka data behandlas och behandlas om mig (hur hanteras data om mig)? 

c) Vad är syftet med databehandling? 

d) Vilka avdelningar, aktörer etc. i teleselskapet är mottagare av data om mig? 

e) Hur samlas uppgifter om mig (vilka datakällor har telekommunikationsföretaget använt)?

Jag förväntar mig att få en fullständig översikt som innehåller data som samlats oberoende av originalkälla. dvs All data som samlas in i samband med min kundsuppbyggnad (inklusive telefonnummer), användning av telefon, möjlig användning av bredband och internet på mobil, APP, GPS, platser, betalningstjänster, sociala medier och företagets egna tjänster.

Om data om mig behandlas på något sätt vill jag få fullständig kunskap om hur min data behandlas och i vilka syften mina uppgifter tjänar. Inklusive vem som är mottagare av mina data och hur mottagarna behandlar mina uppgifter vidare.

Utöver ovanstående önskar jag att få all information och data enligt 31 § i personuppgiftslagen att jag får insikt i.

Utskrifter och insiktsrapport ska skickas som ett brev till min persons adress, eller till e-postadressen nedan.

Med vänliga hälsningar

NAMN 

Efternamn 

MOBIL 

NUMMER EMAIL FOLK REGISTRERAD

Hitta ett mobilabonnemang som passar dina samtals- och surfvanor