Teleföretaget vet allt om dig, din resa och ditt beteende

Skriven av Oscar Karlsson - Mars 14, 2018

Teleföretaget vet allt om dig, din resa och ditt beteende

De flesta vet att deras mobiltelefoner kan spåras, men få är medvetna om omfattningen och detaljerna som lagras på dem. Alla telekommunikationsföretag lagrar information om var du har varit, vem du har pratat med och vad du har använt telefonen för. Med lagen i handen kan du kräva i Norge att all information levereras. En norsk journalist i Inside Telecom bad Telenor i Norge att skicka honom all information som lagrats om honom. Detta resulterade i 150 A4-A4-sidor, där han kunde se de sista 90 dagarna av sitt liv ner till den minsta digitala detaljen.

Ett norskt "experiment". 

Telenor i Norge bekräftar att de lagrar personligt känslig information. Idag lagras denna information i tre månader, men när det nya direktivet om datareglering träder i kraft, kommer det att förlängas till sex månader. Det var svårare att få den personligt känsliga informationen som levererades än vad som ursprungligen antogs. Detta trots att den norska personuppgiftslagen säkerställer insikt i all mobil information i den information som teleselskapet har lagrat om dem.

Journalisten nekade insikt

I början testade journalisten och kollegan vilka hinder en normal kund skulle stöta på för att uppnå informationen. Därför tog de en skriftlig förfrågan till Telenor via e-post. Sex dagar senare ringde de av Telenors fallschef och förklarade att den begärda informationen inte var tillgänglig. De erbjöds en anropsspecifikation, som bara är en detaljerad översikt över den fakturerade trafiken. Då avvisades de med meddelandet att endast polisen hade tillgång till denna information.

Vice ordförande: "Lagen är entydig"

Vice President Atle Årnes från "Data Protection", myndigheter i Norge som förvaltar personuppgifter lag, berättade Inside Telecom: "Lagen är kristallklar: alla mobilkunder kunder har rätt att få tillgång till all den information som ett telekommunikationsföretag har om dem. Om Telenor har hävdat motsatsen, eftersom företaget har varit fel. "

De två reportrarna meddelade sina uppgifter och kom i kontakt med Telenors juridiska rådgivare, Anita Claussen, post som anges: "Enligt lagen är Telenor skyldig att ge någon registrerad inblick i personuppgifterna. Om du har fått annan information har du felat. Vi ser seriöst ut. "

Akta dig - Känslig information kan sluta med chefen! 

Att få den information som lämnades var emellertid inte helt oproblematisk, eftersom prenumerationen var registrerad hos arbetsgivaren. Chefen i Telenor skickade dokumenten till journalisten, men riktade dem till arbetsgivaren som hade registrerat mobilabonnemanget då. Eftersom sådan information kan innehålla mycket personlig information är det inte lämpligt för någon annan än personen själv att få tillgång till informationen. Att arbetsgivaren fick personuppgifter från journalisten är inte lycklig ... Arbetsgivare kan därmed störa anställdas integritet.

Telenor kommer att ge rätt vägledning i framtiden

Exakt en månad efter att journalisterna först bad om insikt mottog de papper. Detta ligger exakt inom gränsen för lagen inom 30 dagar efter maximal bearbetningstid. Telenors informationschef Anders Krokan uttalade: "Det är extremt onormalt att Telenor får sådana insiktskrav. Nu vill vi granska rutinerna och se till att kunderna får rätt vägledning i framtiden.

Hitta ett mobilabonnemang som passar dina samtals- och surfvanor