Beskattning i din mobilabonnemang

Skriven av Oscar Karlsson - Februari 28, 2018

Beskattning i din mobilabonnemang

Samtalskursen citeras alltid som ett pristillskott, men beskattningen är ofta olika från telekommunikationsföretaget till telekommunikationsföretaget.

Vad betyder andra läsning?

Prenumerationsabonnemang betalar för hur många sekunder du faktiskt talar i telefon. Det innebär att du betalar 1/60 av din minutskatt för varje sekund du pratar. Fördelen med denna typ av uppgift är att du bara betalar för tiden du ringer till.

Vad betyder gruvdrift?

Till skillnad från begagnad skakning är den minut du betalar för varje minut du pratar, en minuts skaka. Du betalar en minut och betalar för varje inledande minut. Nackdelen med denna typ av uppgift är att du enkelt kan betala för sekunder du inte riktigt pratar telefonen.

Vad är betydelsen av samtalstakten för din mobiltelefonanvändning?

Om du har en prenumeration för varje minut debiteras du i många sekunder när du inte talar genom många korta samtal. Kontrollera därför att du har de kortaste eller långa konversationerna, men du måste alltid använda fakturering, eftersom du bara betalar för den tid du pratar.

Har du i din prenumerationsministernummer och gör många långa samtal betyder det inte att du betalar mer än samtalets varaktighet. Detta beror på det faktum att minuträntan oftast är lägre än de begagnade abonnemangen. Beroende på hur mycket tid du talar kan du tjäna ditt hem hemifrån.

Jämför mobilabonnemang